(067) 617-30-03
(095) 644-40-76
dgv2011@ukr.net

Ліквідація підприємств

Ліквідація – це процедура припинення діяльності суб’єкта господарювання без правонаступництва, тобто без переходу прав та обов'язків до інших осіб. При цьому вноситься відповідний запис до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого підприємство припиняє своє існування. В залежності від причин та цілей припинення підприємства, а також наявності активів та пасивів у підприємтсва, на практиці застосовуються наступні види ліквідації підприємств:

 

1. „Експрес-ліквідація” (альтернативна ліквідація)

Найбільш простим та зручним способом ліквідації підприємств є зміна засновників та керівника. Оскільки згідно з законодавством України відповідальність за діяльність підприємства несе директор та головний бухгалтер (а в деяких випадках і засновник ТОВ), то зміна виконавчих осіб може вирішити більшість проблем суб’єкта господарювання. В цьому випадку діяльність підприємства продовжується, але всі права та обов’язки (а також відповідальність) переходять до інших осіб. Така ліквідація здійснюється шляхом укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав підприємства з одночасною зміною керівника та головного бухгалтера.

Головними перевагами такого способу ліквідації є швидкість (3-5 робочих днів), невисока вартість, а також відсутність перевірок з боку державних органів.

 

2. Ліквідація підприємства за рішенням засновників (власників)

Цей спосіб ліквідації підприємства є можливим за умови відсутності кредиторської заборгованості (заборгованості перед бюджетом та клієнтами) або за наявності активів, достатніх для її погашення. Ліквідація підприємтсва за рішенням власників передбачає послідовність процедур, серед яких обов’язкові перевірки у податковій інспекції, пенсійному фонді і фондах соціального страхування з подальшим зняттям підприємства з обліку. Після завершення перевірок документи подаються державному реєстратору, і відбувається виключення підприємства з єдиного державного реєстру. Така процедура ліквідації може заняти 6-8 місяців.
 

3. Банкрутство

Банкрутство – визнана  господарським  судом  неспроможність боржника  відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом  вимоги  кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Процедура банкрутства може бути ініційована як самим боржником, так і кредитором. Ліквідація підприємства шляхом банкрутства є найбільш дорогим за вартістю та найтривалішим за часом (4-12 місяців) способом припинення діяльності суб’єкта господарювання.

 

т.м. 067 617 3003

т.м. 097 689 5754

 

2009 -2019
Бізнес-Маркет Україна
Rambler's Top100