т.  (067) 617-30-03
     (061) 701-20-45
ф. (0612) 62-91-34
office@bmarket.kiev.ua
Русский Українська English

Реєстрація підприємств

Реєстрація підприємця

Фірми з ліцензією

Готові фірми

Отримання ліцензії

Виготовлення ПЕЧАТОК ТА ШТАМПIВ

Ліквідація підприємств

Допоможемо продати Вашу фірму

Охорона праці

Офшори


Примірна інструкція з охорони праці для підсобного робітника

 

 

Наказ. Інструкція
Видавник: Комітет медичної та мікробіологічної промисловості України
Назва: Примірна інструкція з охорони праці для підсобного робітника ПІ 1.9.10-037-1999
Номер: 62
Дата прийняття: 1999.05.17

Image

КОМІТЕТ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України
від 17 травня 1999 р. N 62 

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці для підсобного робітника
ПІ 1.9.10-037-1999

1. Загальні положення

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для підсобного робітника.

Роботи, що проводяться підсобними робітниками, належать до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п. п. NN 13, 33, 100 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого Держнаглядохоронпраці 30.11.93, N 123.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття N 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та карної відповідальності.

1.1. Підсобний робітник повинен виконувати такі види робіт:

 — виконання підсобних та допоміжних робіт на виробничих дільницях та будівельних майданчиках, складах, базах, коморах тощо;

 — завантаження, вивантаження, переміщення вручну або на візках (вагонетках) та штабелювання вантажів, які не вимагають обережності (рулонних матеріалів, ящиків, бочок, картону, паперу тощо), а також сипких непилоподібних матеріалів (піску, щебінки, гравію, сміття, деревинної тирси та інших відходів виробництва);

 — завантаження, вивантаження, переміщення вручну та на візках (вагонетках) та укладення вантажів, які вимагають обережності (скла, бутлів з рідиною, вогненебезпечних та отруйних речовин тощо);

 — очищення території, шляхів, під'їзних шляхів;

 — прибирання цехів, будівельних майданчиків та санітарно-побутових приміщень;

 — миття підлоги, вікон, тари, посуду, деталей та виробів;

 — виконання інших робіт відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника та розряду.

1.2. До виконання робіт, які проводяться підсобним робітником, допускаються особи, які:

 — досягли 18-річного віку;

 — пройшли медичний огляд відповідно до наказу N 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;

 — пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.3. Підсобний робітник зобов'язаний:

 — вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

 — дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:

 — своєчасно починати та закінчувати роботу, дотримуватися часу технологічних та обідньої перерв;

 — не виконувати роботи, які не передбачені змінним завданням;

 — не знаходитися на роботі у позаробочий час без відповідного дозволу керівника.

1.4. В процесі роботи на підсобного робітника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:

фізичних:

 — рухомі машини та механізми; рухомі частини технологічного обладнання, вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

 — небезпечне значення напруги в електричному колі, замикання якого може відбутись крізь тіло людини;

 — підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

 — підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

 — підвищена або знижена температура поверхні обладнання, матеріалів;

 — гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхні заготовок, інструментів та обладнання;

 — підвищений рівень шуму на робочому місці;

 — підвищений рівень вібрації;

 — підвищена або знижена вологість повітря;

 — підвищена або знижена рухомість повітря;

 — недостатня освітленість робочої зони;

 — розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі;

хімічних:

 — токсична та подразлива дія шкідливих речовин на організм людини;

психофізіологічних:

 — фізичне перевантаження.

1.5. На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці підсобному робітнику видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

 — костюм чоловічий 3 Ми ГОСТ ССБТ 12.4.109–82 (костюм жіночий 3 Ми ГОСТ ССБТ 12.4.108-82);

 — взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84*;

 — фартух бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.029–76.

За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.

1.6. При проведенні робіт в умовах можливого впливу на людину агресивних хімічних речовин (наприклад, кислот, лугів та ін.) повинен застосовуватись спецодяг, виготовлений із матеріалів, які забезпечують захист від цих речовин.

1.7. При виконанні своїх обов'язків підсобний робітник повинен дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:

 — приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

 — прийняти та утримувати впродовж зміни робоче місце в чистоті та порядку;

 — зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;

 — після роботи вимити забруднені частини тіла.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи підсобний робітник зобов'язаний:

2.1. Ознайомитися з умовами, характером та обсягом робіт, що будуть виконуватись.

2.2. Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту.

2.3. Включити припливно-витяжну вентиляцію за 15 — 20 хвилин до початку роботи.

2.4. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту сповістити керівника робіт (відповідального за проведення цієї роботи) та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.

3. Вимоги безпеки під час роботи

Під час роботи підсобний робітник зобов'язаний:

3.1. Працювати тільки на справному обладнанні (якщо застосовується).

3.2. Дотримуватися:

 — чистоти і порядку на місці проведення робіт;

 — обережності при роботі зі склом;

 — обережності при перенесенні тари;

 — обережності при перенесенні кислот і лугів (обов'язкова наявність обрешеченої тари).

3.3. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.

3.4. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.

3.5. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:

3.5.1. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосередньо керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів із надання необхідної допомоги.

3.5.2. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів із недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Після закінчення роботи підсобний робітник зобов'язаний:

4.1. Прибрати місце проведення робіт.

4.2. Інвентар, спецодяг і засоби індивідуального захисту впорядкувати і помістити у відведене для них місце.

4.3. При виявленні недоліків у роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосередньо керівника робіт чи іншу посадову особу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

До аварійних ситуацій належать:

 — розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари з викидом продукту, його пари у виробниче та зовнішнє середовище;

 — загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та ЗІЗ;

 — відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

5.1. Припинити роботу.

5.2. Доповісти про те, що трапилось, керівнику робіт або іншій посадовій особі.

5.3. У разі виникнення пожежі негайно розпочати гасіння осередку наявним засобами пожежогасіння і повідомити за телефоном 01 у пожежну охорону.

5.4. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння).

5.4.1. Підсобний робітник повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.

5.4.2. Послідовність надання першої допомоги:

 — усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які загрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);

 — визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;

 — виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);

 — підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;

 — викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка надається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна надаватися лише до прибуття лікаря.

5.4.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги, яка вивчається підсобним робітником під час проходження первинного та наступних інструктажів з питань охорони праці.

Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів.

Надруковано:
«Бібліотека спеціаліста

Продається
Продаж ТОВ: Продається підприємство з ліцензіями на кольоровий і чорний метал в м. Київ

Продаж ТОВ: Продається підприємство з ліцензіями на кольоровий і чорний метал в м. Київ

Подробніше
 
Продається
Продаж підприємства  в м.Запоріжжя Орджонікідзевський район

Продаж підприємства в м.Запоріжжя Орджонікідзевський район

Подробніше
 
Продається
Продаж ТОВ, ПП: Продається підприємство з ліцензією на будівельну діяльністьв м. Запоріжжя

Продаж ТОВ, ПП: Продається підприємство з ліцензією на будівельну діяльністьв м. Запоріжжя

Подробніше
 
Продається
Продаж ТОВ, ПП: Продається підприємство з ліцензією на будівельну діяльність в м. Дніпропетровськ

Продаж ТОВ, ПП: Продається підприємство з ліцензією на будівельну діяльність в м. Дніпропетровськ

Подробніше
 
Продається
Продаж ПП, ТОВ з ПДВ: Продається підприємство з ПДВ в м. Києві, з ліцензією на полімери

Продаж ПП, ТОВ з ПДВ: Продається підприємство з ПДВ в м. Києві, з ліцензією на полімери

Подробніше
 
Продається
Продаж ПП, ТОВ з ПДВ: Продається підприємство з ПДВ в м. Києві

Продаж ПП, ТОВ з ПДВ: Продається підприємство з ПДВ в м. Києві

Подробніше
 
Продається
Продаж підприємства  в м.Запоріжжя Орджонікідзевський район з ПДВ

Продаж підприємства в м.Запоріжжя Орджонікідзевський район з ПДВ

Подробніше
 
Продається
Продаж підприємства  в м. Бориспіль, Київської області

Продаж підприємства в м. Бориспіль, Київської області

Подробніше
 
Мапа сайту
Copyright © 2009 "Бізнес-Маркет Україна"
 
    Rambler's Top100