+38 (067) 617-30-03
+38 (099) 617-30-03
dgv2011@ukr.net

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФОП

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

Операції з металобрухтом

ОХОРОНА ПРАЦІ

Розробка та впровадження стандартів ISO 9001

Законодавство

Новини

ПРОДАЖ ГОТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

Порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці в Україні закріплений в НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", в чинній редакції 2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 273 від 16.11.2007 р та Наказу Міністерства соціальної політики № 140 від 30.01.2017 р).

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі Типове положення) встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

Плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

Відповідно до п. 3.2 Типового положення на підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, які повинні бути оприлюднені роботодавцем.

Плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці складаються на майбутній рік, півріччя або квартал, на підставі наявної інформації про навчання, а також заявок структурних підрозділів підприємства. Плани-графіки погоджуються з членами комісії з перевірки знань.

Плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві складаються з двох форм "План-графік проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою і роботах, де є потреба у професійному доборі" і "План-графік проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, керівників та фахівців". У планах-графіках можна вказати конкретно професії, посади, працівників за прізвищами, найменування програм навчання залежно від специфіки підприємства.

Для затвердження та ознайомлення працівників з планами-графіками навчання і перевірки знань з питань охорони праці необхідно видати наказ, з додатком до нього планів-графіків. У наказі необхідно вказати, що керівники підрозділів зобов'язані ознайомити підлеглих з наказом і планами-графіками, а також розмістити плани-графіки на стендах або куточках охорони праці в підрозділі. Про виконання наказу керівник підрозділу письмово, службовою запискою повідомляє в службу охорони праці підприємства.

Перед закінченням періоду, на який складався план-графік, проводиться аналіз виконаної роботи і складається звіт. Звіт, а також розроблений і погоджений проект плану-графіка на наступний період, надається на затвердження керівництву підприємства.

Завантажити "План-графік проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою і роботах, де є потреба у професійному доборі ".

Завантажити "План-графік проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, керівників та фахівців".

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Відповідно до п. 3.14 Типового положення результат перевірки знань з питань охорони праці по роботах, з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у професійному доборі, до виконання яких допускається працівник, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці . Форма протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці приведена в додатку 1 Типового положення.

Завантажити бланк "Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці".

Оформлення облік і зберігання протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці покладається на підприємство, на базі якого проводилося навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві зазвичай складаються в трьох примірниках, які зберігаються: в структурному підрозділі (працівники якого проходили перевірку знань), у особи, відповідальної за організацію навчання на підприємстві, в службі охорони праці, в залежності від чисельності працівників і специфіки підприємства.

Для обліку протоколів і присвоєння їм відповідного номера на підприємстві ведеться "Журнал обліку протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці". У цьому журналі, як і у всіх журналах з охорони праці на підприємстві, сторінки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. Ведення "Журналу обліку протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці" не регламентоване нормативними актами, але без нього не обійтися, якщо на підприємстві проводиться навчання і перевірка знань з охорони праці.

Завантажити зразок оформлення "Журналу обліку протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці".

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці показали задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. Форма посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці приведена в додатку 2 Типового положення.

При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Питання про порядок зберігання посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідність працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків вирішується роботодавцем.

Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень обов'язкове лише тим, хто виконує роботу підвищеної небезпеки.

Посвідчення видаються всім працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки та роботи по експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, але порядок їх зберігання може бути різний, що має бути зазначено в "Положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці підприємства" або в іншому керівному документі підприємства.

В даний час працівники підприємств і посадові особи навчаються з питань охорони праці не тільки на самому підприємстві, а й у навчальних центрах, як за свої власні кошти, так і за кошти роботодавця, тому порядок зберігання посвідчень і протоколів може бути різний.

Завантажити бланк "Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці":
Обкладинка.
Сторінки 1 - 2.

Для обліку видачі посвідчень і присвоєння їм відповідного номера на підприємстві ведеться "Журнал видачі та обліку посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці". У цьому журналі, як і у всіх журналах з охорони праці на підприємстві, сторінки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. Ведення "Журналу видачі та обліку посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці" не регламентоване нормативними актами, але без нього не обійтися, якщо на підприємстві проводиться навчання і перевірка знань з охорони праці з наступною видачею посвідчень.

Завантажити  "Журнал видачі та обліку посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці ".

Облік навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці на підприємстві

Відповідно до п. 3.19. Типового положення відповідальність за організацію і проведення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.

Відповідно до п. 1.5. Типового положення служба охорони праці підприємства здійснює контроль за виконанням вимог Типового положення, тому повинна володіти повною інформацією про своєчасне навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників підприємства. Службі охорони праці необхідно мати копії або оригінали протоколів, переважно і мати копії посвідчень, отриманих в навчальних центрах. Це допоможе уникнути багатьох питань з боку контролюючих державних органів, під час перевірки.

На підприємстві необхідно вести облік навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці. Облік можна вести в паперовому або, краще, в електронному вигляді, тому що інформація постійно змінюється і її необхідно оновлювати.

Завантажити  бланк "Облік навчання і перевірки знань з питань охорони праці підприємства".

Курси навчання з охорони праці в м.Запоріжжя та Запорізькій області. Дистанційне навчання.

Відповідно до п. 1.5 Типового положення суб'єкт господарювання, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання, надає територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сферах промислової безпеки, охорони праці (далі - Держпраці), декларацію відповідності його матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Координацію і методичний супровід суб'єктів господарювання, які проводять навчання працівників з питань охорони праці, здійснює державне підприємство Головний навчально-методичний центр Держпраці (п. 1.6 Типового положення).

БізнесМаркет Україна надає керівникам і співробітникам підприємств України повний комплекс послуг з організації навчання дисциплін і практичних занять з охорони праці та техніки безпеки.

Ми допоможемо Вам освоїти профільну підготовку і успішно застосувати отримані знання на практиці, забезпечимо комфортні умови і передові методики навчання за обраними дисциплін.

Ми надаємо наступні види послуг:

  • Навчання для керівників підприємств, структурних підрозділів та фахівців.
  • Навчання з охорони праці для працівників підприємства.

А також:

Консультації з питань організації та удосконалення охорони праці.

Розробка документів з охорони праці та пожежної безпеки.

Супровід підприємства при перевірках контролюючих органів Держпраці.

 

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ:

м. Запорожжя, пр-т Соборний, будинок 109, офіс 212

dgv2011@ukr.net

www.courses.net.ua

 

+38 (067) 617-30-03, +38 (099) 617-30-03
2009 -2023
Бізнес-Маркет Україна
Rambler's Top100