(067) 617-30-03
(095) 644-40-76
dgv2011@ukr.net

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФОП

Виготовлення ПЕЧАТОК ТА ШТАМПIВ

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

Операції з металобрухтом

ОХОРОНА ПРАЦІ

Законодавство

ПРОДАЖ ГОТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Послуги БТІ

Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт, експлуатацію машин, механізмів та устаткування

Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування видається тільки Державною службою України з питань праці (Держпраці) та її територіальними підрозділами.

Дозволи видаються «Виробникам» продукції та «Роботодавцям» юридичним та фізичним особам-підприємцям, які виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

Доповненнями № 2 та № 3 до постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. визначено перелік робіт підвищеної небезпеки та перелік машин, механізмів, устаткування, при виконанні і експлуатації яких суб'єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа-підприємець) в обов'язковому порядку повинні оформити Дозвіл.

Перелік робіт підвищеної небезпеки

Перелік машин та механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Доповненнями № 6 та № 7 до постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. визначено перелік робіт підвищеної небезпеки та перелік машин, механізмів, устаткування, при виконанні і експлуатації яких суб'єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа-підприємець) в обов'язковому порядку повинні оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі Декларації.

Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації.

Згідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», суб'єкт підприємницької діяльності при виконанні робіт та/або при експлуатації машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки, (перелік яких, міститься в додатках № 2 та № 3 до постанови КМУ від 26.10.2011 р. За номером 1107) в обов’язковому порядку зобов'язується отримати дозвіл на виконання відповідних робіт в органах Держпраці та/або оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Перелік робіт, машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки визначений Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 року:

 • Перелік робіт підвищеної небезпеки;
 • Перелік машин і механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі Декларації;
 • Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації.

Процес оформлення дозволу та/або декларації на небезпечні роботи та експлуатацію небезпечних машин та механізмів є комплексом складних і «трудомістких» процедур, які вимагають від суб’єкта підприємницької діяльності певних знань, навичок, а головне, часу.

Складність процедури оформлення дозволу на виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин і механізмів полягає в тому, що суб'єкт господарювання повинен відповідати певним вимогам і підтвердити свої можливості щодо виконання заявлених небезпечних робіт та можливостей щодо експлуатації визначених машин та механізмів.

З метою підтвердження таких можливостей суб’єкт господарювання перед подачею документів до органів Держпраці повинен в обов’язковому порядку пройти «експертно-технічну експертизу».

Експертно-технічною експертизою в першу чергу встановлюється наявність та достатність у суб’єкта господарювання кваліфікованого персоналу для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та наявність матеріально-технічних можливостей для експлуатації заявлених машин та механізмів.

Експертно-технічну експертизу має право проводити тільки уповноважена експертно-технічна організація.

Послуги по проведенню експертно-технічноїекспертизи є платними. Вартість платежу за проведення експертизи визначається відповідно до постанови КМУ № 1251 від 04.11.2009 р.

Строк дії експертно-технічної експертизи складає 1 рік.

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарювання повинен надати уповноваженій організації документи, які підтверджують наявність на підприємстві створеної служби з охорони праці та наявність в штаті кваліфікованого персоналу з відповідною освітою та професійними знаннями, які необхідні для виконання робіт підвищеної небезпеки.

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарювання надає уповноваженій організації наступні документи:

 1. Копії наказів, інструкцій, положень з питань охорони праці;
 2. Копії дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, протоколів та посвідчень про проходження навчання з питань охорони праці.
 3. Копії експлуатаційних документів на машини та механізми: паспорти, інструкції з експлуатації, технічні умови.

Тільки після отримання позитивного експертного висновку, яким буде встановлено дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, суб’єкт господарювання має право звернутись до органів Держпраці з заявою про видачу дозволу (декларації)  на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Суб’єкт господарювання звертається з заявою про видачу дозволу до органів Держпраці за місцем своєї державної реєстрації.

Термін розгляду заяви щодо видачі дозволу не може становити більше ніж 10 робочих днів.

У разі, коли у встановлений 10-денний строк заявнику не видано або не надіслано дозвіл чи рішення про відмову у його видачі, він має право через десять робочих днів з дня закінчення такого строку виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати машини, механізми підвищеної небезпеки за принципом мовчазної згоди.

Видача органами Держпрацідозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки здійснюється на безоплатній основі.

 

Законодавство, яке регулює даний вид діяльності:

Закон України «Про охорону праці».

Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26 жовтня 2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Постанова Кабінету Міністрів України № 1251 від 04.11.2009 р. «Про затвердження Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання».

 

ЦІНА ПОСЛУГИ ТА СУПУТНІ ПРОПОЗИЦІЇ:

БізнесМаркет Україна пропонує послуги з отримання Дозвілу (декларації) Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Стандартні строки:  від 20 робочих днів.

Вартість послуги:  від 4 500 грн.

 

Що входить у наші послуги:

 1. Надання безкоштовних консультації з питань оформлення дозволу(декларації) на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
 2. Проведення аналізу існуючих документів та розробка і підготовка необхідних документів для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;;
 3. Проведення експертно-технічної експертизи Вашого підприємства щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці;
 4. Проведення навчання Вашого персоналу з питань техніки безпеки та охорони праці;
 5. Представництво Ваших інтересів в органах Держпраці.

 

(067) 617-30-03, (095) 644-40-76
2009 -2019
Бізнес-Маркет Україна
Rambler's Top100