+38 (067) 617-30-03
+38 (099) 617-30-03
dgv2011@ukr.net

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФОП

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

Операції з металобрухтом

ОХОРОНА ПРАЦІ

Розробка та впровадження стандартів ISO 9001

Законодавство

Новини

ПРОДАЖ ГОТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Оформлення дозволів та декларацій Держпраці

Дозвіли на початок виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки а також декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства України видаються територіальними підрозділами Державної служби України з питань праці (Держпраці).

Дозволи видаються «Виробникам» продукції та «Роботодавцям» юридичним та фізичним особам-підприємцям, які виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

10 березня 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України №77 від 3 лютого 2021 року, якою було змінено переліки робіт підвищеної небезпеки, а також переліки обладнання, машин і механізмів, для виконання та/ або експлуатації яких необхідно отримати дозвіл Держпраці (група А) або оформити декларацію відповідності матеріально-технічної бази (група Б).

Перелік машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки

Додатком 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77 визначено перелік робіт підвищеної небезпеки при виконанні яких суб'єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа-підприємець) в обов'язковому порядку повинні оформити Дозвіл:

Перелік робіт підвищеної небезпеки

Також, додатком 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77 визначено перелік робіт підвищеної небезпеки при виконанні яких суб'єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа-підприємець) в обов'язковому порядку повинні оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці:

Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі Декларації.

Згідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», суб'єкт підприємницької діяльності при виконанні робіт та/або при експлуатації машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки, в обов’язковому порядку зобов'язується отримати дозвіл на виконання відповідних робіт в органах Держпраці та/або оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Процес оформлення дозволу та/або декларації на небезпечні роботи та експлуатацію небезпечних машин та механізмів є комплексом складних і «трудомістких» процедур, які вимагають від суб’єкта підприємницької діяльності певних знань, навичок, а головне, часу.

Складність процедури оформлення дозволу на виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин і механізмів полягає в тому, що суб'єкт господарювання повинен відповідати певним вимогам і підтвердити свої можливості щодо виконання заявлених небезпечних робіт та можливостей щодо експлуатації визначених машин та механізмів.

З метою підтвердження таких можливостей суб’єкт господарювання перед подачею документів до органів Держпраці повинен в обов’язковому порядку пройти «експертно-технічну експертизу».

Експертно-технічною експертизою в першу чергу встановлюється наявність та достатність у суб’єкта господарювання кваліфікованого персоналу для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та наявність матеріально-технічних можливостей для експлуатації заявлених машин та механізмів.

Експертно-технічну експертизу має право проводити тільки уповноважена експертно-технічна організація.

Послуги по проведенню експертно-технічноїекспертизи є платними. Вартість платежу за проведення експертизи визначається відповідно до постанови КМУ № 1251 від 04.11.2009 р.

Строк дії експертно-технічної експертизи складає 1 рік.

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарювання повинен надати уповноваженій організації документи, які підтверджують наявність на підприємстві створеної служби з охорони праці та наявність в штаті кваліфікованого персоналу з відповідною освітою та професійними знаннями, які необхідні для виконання робіт підвищеної небезпеки.

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарювання надає уповноваженій організації наступні документи:

  • Копії наказів, інструкцій, положень з питань охорони праці;
  • Копії дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, протоколів та посвідчень про проходження навчання з питань охорони праці.
  • Копії експлуатаційних документів на машини та механізми: паспорти, інструкції з експлуатації, технічні умови.

Тільки після отримання позитивного експертного висновку, яким буде встановлено дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, суб’єкт господарювання має право звернутись до органів Держпраці з заявою про видачу дозволу (декларації) на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Термін розгляду заяви щодо видачі дозволу не може становити більше ніж 10 робочих днів.

У разі, коли у встановлений 10-денний строк заявнику не видано або не надіслано дозвіл чи рішення про відмову у його видачі, він має право через десять робочих днів з дня закінчення такого строку виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати машини, механізми підвищеної небезпеки за принципом мовчазної згоди.

Видача органами Держпрацідозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки здійснюється на безоплатній основі.

Законодавство, яке регулює даний вид діяльності:

Закон України «Про охорону праці».

Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26 жовтня 2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Постанова Кабінету Міністрів України № 1251 від 04.11.2009 р. «Про затвердження Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання».

БізнесМаркет Україна пропонує послуги з отримання Дозвілу (декларації) Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

  • Надання консультації з питань оформлення дозволу(декларації) на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
  • Проведення аналізу існуючих документів та розробка і підготовка необхідних документів для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • Проведення експертно-технічної експертизи Вашого підприємства щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці;
  • Проведення навчання Вашого персоналу з питань техніки безпеки та охорони праці;
  • Представництво Ваших інтересів в органах Держпраці.

Консультація – БЕЗКОШТОВНО. Телефонуйте: +38 (067) 617-30-03, +38 (099) 617-30-03

 

+38 (067) 617-30-03, +38 (099) 617-30-03
2009 -2023
Бізнес-Маркет Україна
Rambler's Top100