+38 (067) 617-30-03
+38 (099) 617-30-03
dgv2011@ukr.net

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФОП

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

Операції з металобрухтом

ОХОРОНА ПРАЦІ

Розробка та впровадження стандартів ISO 9001

Законодавство

Новини

ПРОДАЖ ГОТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Типові інструкції

Посадові інструкції є обов'язковим кадровим документом, який визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі та забезпечує умови для його ефективної праці.

Посадові інструкції розробляються керівниками структурних підрозділів або представниками кадрової служби на основі кваліфікаційних характеристик посад працівників, наведених у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ Мінпраці України від 29.12.2004 р. № 336) та затверджуються наказом (розпорядженням) керівника або уповноваженого ним органу.

Керівники, менеджери (управлінці)

Керівник - посадова особа, яка наділена адміністративною владою щодо очолюваного нею певного колективу службовців і здійснює внутрішньоорганізаційне управління ним. Розрізняють керівників: лінійних - здійснюють комплексне управління об'єктом у цілому та всіма його підрозділами, функціональних - керують всередині організаційних структур виконанням певних функцій управління або елементами цих функцій. (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції).

Керівник - особа, що керує ким-небудь, чим-небудь, спрямовує чию-небудь діяльність, стоїть на чолі чого-небудь.

Посади відповідають розділу 1 Класифікатора професій ДК 003:2010 - Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). Коди 1110–1496.

 

Фахівці  

Фахівець (спеціаліст) - людина, яка володіє фаховими (спеціальними) знаннями та навичками в якій-небудь галузі (сфері) виробництва, науки, техніки, мистецтва тощо та яка має фах (спеціальність). 

Посади відповідають розділу 3 Класифікатора професій ДК 003:2010 - Фахівці. Коди 3111–3590.

 

Технічні службовці

Технічні службовці - соціальна група, в яку входять наймані працівникі - індивідуальні суб'єкти права (фізичні особи), що здійснюють на оплатних засадах відповідні соціально необхідні функції й виконують завдання організацій, підприємств, установ. (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції).

Посади відповідають розділу 4 Класифікатора професій ДК 003:2010 - Технічні службовці. Коди 4111–4229.

 

Кваліфіковані робітники та найпростіші професії

Кваліфікований робітник - це освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства (Постанова КМУ "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" від 20.01.1998 N 65).

Посади відповідають розділам 6, 7, 8  Класифікатора професій ДК 003:2010 - Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства; Кваліфіковані робітники з інструментом; Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машинКоди 6111–8990.

Найпростіші професії - роботи, що потребують знань для виконання простих завдань із використанням ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними зусиллями. Для виконання професійних завдань досить базової загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

Посади відповідають розділу 9 Класифікатора професій ДК 003: 2010 - Найпростіші професії. Коди 9120-9411.

 

 

+38 (067) 617-30-03, +38 (099) 617-30-03
2009 -2023
Бізнес-Маркет Україна
Rambler's Top100