+38 (067) 617-30-03
+38 (099) 617-30-03
dgv2011@ukr.net

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФОП

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

Операції з металобрухтом

ОХОРОНА ПРАЦІ

Розробка та впровадження стандартів ISO 9001

Законодавство

Новини

ПРОДАЖ ГОТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Зразок наказу про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці в Україні визначений в НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці"(зі змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 273 від 16.11.2007 р та Наказу Міністерства соціальної політики № 140 від 30.01.2017 р).

Так, у пункті  3.9 Типового положення зазначено, що перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі - комісія) підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії підприємства можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі - Фонд) та викладачі охорони праці, які проводили навчання.

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

 

НАКАЗ

 

«____»___________20__ р.                     м. _______________                                      № ________

 

Про створення та затвердження складу комісії
з перевірки знань працівників з охорони праці

 

На виконання вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до пункту 3.9 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці України від 26.01.2005 № 15,

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі:

_______(ПІБ, посада)______.

_______(ПІБ, посада)______.

_______(ПІБ, посада)______.

2. Призначити головою комісію з перевірки знань з питань охорони праці  _______(ПІБ, посада)______.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                  _____________________________

 

З наказом ознайомлені:                                                          _____________________________

                                                                                                  _____________________________

                                                                                                  _____________________________

 

+38 (067) 617-30-03, +38 (099) 617-30-03
2009 -2023
Бізнес-Маркет Україна
Rambler's Top100