+38 (067) 617-30-03
+38 (099) 617-30-03
dgv2011@ukr.net

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФОП

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

Операції з металобрухтом

ОХОРОНА ПРАЦІ

Розробка та впровадження стандартів ISO 9001

Законодавство

Новини

ПРОДАЖ ГОТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дозволи на роботи підвищеної небезпеки

Дозволи на роботи підвищеної небезпеки підприємства отримують відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі - Порядок № 1107).

Законодавство України розрізняє такі типи дозволів в області особливо небезпечної господарської діяльності:
• дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин і устаткування підвищеної небезпеки.
• дозвіл на використання (реалізацію) машин і устаткування підвищеної небезпеки.

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки наведено в Додатку 2 до Порядку № 1107.

У ньому види робіт розділені на дві групи: група А - 30 позицій, група Б - 24 позиції.

Роботи, що виконуються на підставі дозволу, відносяться до групи А. Це, зокрема: газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та / або пожежонебезпечних зонах. підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах і рудниках і відкриті гірничі роботи. технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. виробництво піротехнічних виробів. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах і т.д.). земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою вище 1000 В, в зонах дії струму високої частоти і інші.

До групи Б належать види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Роботодавець, виробник, постачальник, щоб отримати дозвіл, подає заяву до територіального органу Держпраці або адміністратора центру надання адміністративних послуг (п. 9 Порядку № 1107).

Заяву можна подати особисто, через уповноважену особу або надіслати поштою до територіального органу Держпраці або адміністратора центру надання адміністративних послуг в паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, в тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

До заяви для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки потрібно додати висновок експертизи про стан охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
Термін видачі (продовження терміну дії) дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову в його видачі (продовження терміну дії) становить десять робочих днів з дня отримання передбачених законодавством документів. Якщо центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, не став продовжувати термін дії дозволу, суб'єкт господарювання втрачає право на виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Орган, що видав дозвіл, може анулювати його у випадках, передбачених ст. 21 Закону про охорону праці.

Підставою для цього може бути:

  • заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
  • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;
  • виявлення в поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
  • повторне порушення вимог законодавства про охорону праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
  • виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недотримання вимог законодавства про охорону праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
  • створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або його територіального органу перевірки дотримання вимог законодавства про охорону праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.
  • Про анулювання дозволу роботодавцю повідомляють в письмовій формі із зазначенням підстав для анулювання цього дозволу протягом п'яти днів з дня прийняття рішення органом, який видав дозвіл.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом десяти робочих днів після отримання повідомлення про анулювання дозволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до органу, що видав дозвіл, особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його дублікаті позначку про анулювання дозволу, вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу або його дублікат роботодавцеві, виробникові або постачальникові.

Нове дозвіл можна отримати відповідно до вимог Порядку № 1107.

 

+38 (067) 617-30-03, +38 (099) 617-30-03
2009 -2023
Бізнес-Маркет Україна
Rambler's Top100