+38 (067) 617-30-03
+38 (099) 617-30-03
dgv2011@ukr.net

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФОП

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

Операції з металобрухтом

ОХОРОНА ПРАЦІ

Розробка та впровадження стандартів ISO 9001

Законодавство

Новини

ПРОДАЖ ГОТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вступний інструктаж з охорони праці

Охорона праці є однією з головних турбот роботодавців. Від грамотної організації робочого місця і того, наскільки ретельно виконують вимоги техніки безпеки співробітники, залежить безпека життя і здоров'я багатьох людей.

Тому вступний інструктаж з охорони праці для всіх співробітників, прийнятих на роботу, є не тільки формальною вимогою законодавства України, а й необхідністю.

Відповідно до пункту 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), вступний інструктаж проводиться:

- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Якщо керівник служби охорони праці відсутня, вступний інструктаж з охорони праці повинен провести роботодавець (керівник підприємства).

Якщо при певних обставинах вступний інструктаж для нових працівників не проводився, то він обов'язково повинен бути проведений роботодавцем.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, спеціально для цього обладнання, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються роботодавцем.

Запис про проведення вступного інструктажу для осіб, які приймаються на роботу відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, який відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийомі працівника на роботу.

Зразок журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 5 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці):


Додаток 5
до пункту 6.3 Типового положення
про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці

__________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Розпочато "___"_______________20___ р.

Закінчено "___"_______________20___ р.

Формат А4 (210 х 297)

№ з/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище,  ім'я та по батькові особи,  яку інструктують

Професія,  посада особи,  яку інструктують,  її вік

Назва виробничого підрозділу (група, клас,  гурток),  до якого приймається особа, що інструктується

Прізвище,  ініціали,  посада особи, яка інструктує

Підписи

особи,  яку інструктують

особи,  яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8

         

 

   

 

Начальник юридичного відділу

 

____________________________

                 

 

 

+38 (067) 617-30-03, +38 (099) 617-30-03
2009 -2023
Бізнес-Маркет Україна
Rambler's Top100