+38 (067) 617-30-03
+38 (099) 617-30-03
dgv2011@ukr.net

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФОП

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

Операції з металобрухтом

ОХОРОНА ПРАЦІ

Розробка та впровадження стандартів ISO 9001

Законодавство

Новини

ПРОДАЖ ГОТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

Згідно із частиною першою статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон) підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Частиною третьою статті 30 Закону визначено, що рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства.

Відповідно до пункту 2.2 Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 13, комісія із соціального страхування підприємства зобов’язана приймати рішення про призначення матеріального забезпечення, про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення виплати його (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.
Обов’язкова наявність акта розслідування нещасного випадку невиробничого характеру при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, чинним законодавством не передбачена.

У разі надходження до комісії із соціального страхування підприємства листка непрацездатності, в якому підкреслено причину непрацездатності «невиробничі травми», комісія для прийняття вмотивованого рішення про призначення або відмову у наданні матеріального забезпечення повинна з’ясувати обставини та причини отримання невиробничої травми застрахованою особою шляхом розгляду пояснень застрахованої особи, акта за формою НТ (невиробничий травматизм) у разі його наявності або інших документів, які дають змогу визначити обставини отримання травми.

Що стосується обов’язковості проведення роботодавцемрозслідування нещасних випадків невиробничогохарактеру, то відповідно до пунктів 11 та 12 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270, нещаснівипадки (за винятком групових), які сталися зпрацюючими особами, розслідуються комісією, утвореноюорганізацією, де працює потерпілий, у складі головикомісії – посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів комісії – керівника відповідного структурногопідрозділу, представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудовогоколективу, якщо потерпілий не є членом профспілки. Рішення щодо розслідування нещасного випадкуприймається керівником організації на підставі зверненняпотерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки лікувально–профілактичного закладу.

В свою чергу пунктом 3 Порядку чітко визначено перелік нещасних випадків, які підлягають розслідуванню. Тому, у разі надходження до роботодавця звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, щодо проведення розслідування нещасного випадку, керівник повинен прийняти рішення про створення відповідної комісії для проведення такого розслідування.

Фінансування матеріального забезпечення страхувальникам здійснюється на підставі заяви-розрахунку, форма якої затверджена Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженим постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12 (далі – Постанова № 12).

Відповідно до пункту 8 Постанови №12 робочий органвиконавчої дирекції Фонду або його відділення у разіпотреби має право здійснювати обмін інформацією зістрахувальником шляхом направлення запиту щодоуточнення інформації, наведеної у заяві–розрахунку.

У разі виникнення питань щодо призначення допомогипо тимчасовій непрацездатності у зв‘язку з травмою, непов‘язаною з виконанням трудових обов‘язків, за вимогоюпрацівників Фонду страхувальник може надавати протоколзасідання комісії щодо прийняття даного рішення, іншіматеріали розслідування, проведеного комісією ізсоціального страхування, або ж акт за формою НТ у разі, якщо його було складено.

 За матеріалами  Фонду соціального страхування України

 

+38 (067) 617-30-03, +38 (099) 617-30-03
2009 -2023
Бізнес-Маркет Україна
Rambler's Top100